EgyébGazdaságKiemelt

Lezárult az országos Diplomamentő program

Az állami finanszírozású képzési program célja az volt, hogy a nyelvvizsga hiányában diplomájukat átvenni nem jogosult hallgatók egy finanszírozott nyelvi képzés keretében megszerezzék a diploma kiváltásához szükséges nyelvvizsgát. Az Oktatási Hivatal adatai szerint 2014-ben 8500-an, 2015-ben 9354-en, 2016-ban pedig 11 708-an nem tudták átvenni diplomájukat a megfelelő szintű nyelvvizsga hiánya miatt. A magyar kormány 2018-tól átlagosan évi hárommilliárd forintot különített el a fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának állami finanszírozására. A 2018. évi keret 2,8 Milliárd, a 2019-es 3,1 Milliárd volt, a 2020-as évben ez az összeg 3,4 Milliárd Forint lesz. Változást hoz az idei év, mivel a felsőoktatási intézményekbe történő felvételi során már kötelező lesz valamilyen nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezni. Így talán sikerül alkalmazkodni a kor multilingvális követelményeihez és talán kevesebb lesz a bennragadt diploma is.

A Diplomamentő II. programhoz kapcsolódó nyelvi képzések 2018. októberétől indultak és 2019. december 31-ig kellett befejeződniük. A támogatottaknak legkésőbb 2020. március 31-ig kell majd bemutatniuk a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt és a diplomát.

Annak, aki sikeresen részt vett a programban, az alábbi teendői lesznek az OFA Nonprofit Kft által kiadott közlemény szerint:

Nyelvvizsgával kapcsolatos teendők:

“Kérjük, fénymásolja le a nyelvvizsga bizonyítványt és a másolaton tüntesse fel az alábbi nyilatkozatot: „Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező., majd aláírásával hitelesítse és scannelve küldje meg a diplomamento@ofa.hu e-mail címre. Ha valaki a programba való belépéskor már rendelkezett résznyelvvizsgával – melyet feltöltött az FORRÁSTÁR rendszerébe -, akkor neki ebben az esetben természetesen csak az újonnan megszerzett résznyelvvizsga bizonyítványt szükséges megküldenie. (A nyelvvizsga bizonyítványt nem szükséges feltölteni az FORRÁSTÁR-ba.)”

Diplomával kapcsolatos teendők:
“A képzés végét követően az FORRÁSTÁR-ban lehetőség nyílik a diploma feltöltésére a dokumentum-beküldő felületen (ahol korábban a többi dokumentumot is feltöltötte a jelentkező).

Fontos, hogy a diploma csak az alábbi 3 módon hitelesíttethető:
– közjegyző által,
– felsőoktatási intézmény által,
– OFA munkatársa által valamelyik régiós irodában.

A diploma közjegyző vagy felsőoktatási intézmény által hitelesített másolatát postai úton is meg kell küldeni az OFA részére, a budapesti levelezési címre: 1301 Budapest, Pf. 84. A másolatra kérjük, írja rá a képzés kódját, illetve az Ön OFATÁR regisztrációs számát. Diplomáját személyesen is bemutathatja az OFA régiós irodáiban, ahol szükség szerint hiteles másolat is készíthető a dokumentumról. “

Forrás: www.ofa.hu

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close