AjánlottKiemeltKörnyezetvédelemKözélet

A Zuschlag-ügy hatodrendű vádlottjának cége építene lakóparkot a pécsi Mandulásban?

Szerkesztőségünk birtokába jutott az a városfejlesztési tervdokumentum, amely a város közigazgatási határain belül lévő ingatlanok övezeti besorolásának jogi státuszát rendezné, illetve több esetben a Helyi Építési Szabályzat módosítására tesz javaslatot.

Ebből az előterjesztésből kiderül, hogy a Mandulás Kemping területének jelenlegi tulajdonosa kezdeményezte a Pécsi Önkormányzatnál az ingatlan övezeti besorolásának módosítását, amelynek értelmében

a több, mint 3 hektáros ingatlan művelési ága “kivett kemping és épületei” helyettlakóövezetibesorolást kapna, amely 20%-os beépíthetőség mellett egy nagyjából 5.600 m2-es beépítettséggel rendelkező lakópark kialakítására adna lehetőséget.

Az övezeti besorolás megváltoztatásával az ingatlan forgalmi értéke jelentősen emelkedne, illetve a módosítási kérelem elfogadását követően akár 10 méteres lakóépületek is tornyosulhatnának az egykori Mandulás Kemping területén.

Az egykori kemping főépületének romjai

A pécsi önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a mai napon tárgyalta az átminősítéssel kapcsolatos előterjesztést, azonban hosszas vitát követően 3-1 arányban leszavazták a képviselők a módosítási javaslatot.

Ellene voksolt:

  • Kővári János – ÖPE-KDNP frakció
  • Topán László – Momentum frakció
  • Pokorádi Gábor – Momentum frakció

Mellette voksolt:

  • Auth István – DK frakció

A főépítész számítása szerint az ingatlan átminősítését követően – a lakóövezeti besorolásnak megfelelő, maximum 10m magasságú, akár 4 szintes épületekkel számolva – összesen akár 19.000 m2 lakható, hasznos alapterület lenne kialakítható (nem számolva a teraszok, loggiák, erkélyek és tetőteraszok méretével).

A pazar mecseki környezetben elterülő új építésű lakóingatlanok négyzetméter ára minimum 500-600ezer forint körül lenne, vagyis a 3 hektáron elterülő, újonnan létrejövő ingatlanok forgalmi értéke, és az abból keletkező árbevétel könnyen megközelítené a 10-12 Milliárd Forintot.

De kinek a tulajdonában van az ingatlan?

A tulajdoni lap és az e-cégjegyzék tanulsága szerint a 24034 hrsz-ú ingatlan annak az AMANDULA Kft-nek az 1/1 tulajdoni hányadában van, amelynek ügyvezetője az a Marsovszky Balázs, aki az MSZP-hez köthető Fiatal Baloldal nevű politikai szervezet fővárosi elnökeként anno hatodrendű vádlottja volt a Zuschlag János ellen indított pernek.

Zuschlag-ügy: 2007-ben nyomozás folyt Zuschlag János és társai ellen „különösen nagy kárt okozó csalás” gyanúja kapcsán, majd ezt követően az ügyészség bűnszervezetben elkövetett csalással vádolta meg az egykori szocialista képviselőt. A vádirat szerin Zuschlag János és társai egy olyan fiktív civil szervezetekből álló hálózatot hoztak létre, amelyben előre meghatározásra került, hogy melyik egyesület milyen pályázatra nyújtson be támogatási kérelmet, majd az elnyert pénzek elosztásáról és felhasználásáról is ők döntöttek, a pályázatból megvalósult rendezvényeket pedig hamis számlákkal és fiktív beszámolókkal igazolták – olvasható a Magyar Nemzet egyik korábbi cikkében. Zuschlag később úgy fogalmazott korábbi főnökéről: „Gyurcsány és társai feláldoztak engem”.

A büntetőperben Marsovszky Balázst a bíróság 2010-ben végül 2 év 4 hónap börtönre és 3 év közügyektől való eltiltásra ítélte – a Népszabadság korábbi beszámolója szerint.

A cégjegyzéki adatok szerint a Mandulás Kemping 3 hektáros területének tulajdonjogát birtokló Amandula Kft jelenlegi ügyvezetője pedig nem más, mint Marsovszky Balázs:

Az Amandula Kft beadványa

Az Amandula Kft ingatlanfejlesztési céljainak megvalósítását sürgető beadvány – nem meglepő módon – eddig kellemes fogadtatásban részesülhetett a városvezetés részéről, ugyanis a hivatalos előterjesztés az érintett terület lakóövezetté történő átminősítését már egyenesen a pécsi “önkormányzat által is támogatott szándékként” aposztrofálja.

Ez a kellemes hátszél talán nem elválasztható jelentőségű attól a politikai helyzettől, hogy a baloldali városvezetés koalíciójában egyértelmű hatalmi túlsúlyt élvező

MSZP-nek idővel egyre nagyobb érdemi lehetősége nyílik hatalmi státuszát a szocialista párt gazdasági érdekszférájának kiszolgálása alá rendelni Pécsett.

Nagy befektetés, nagy pusztítás?

Az egykori kemping főépületének romjai a mai napig ott csúfítják a környéket, hiszen a tulajdonosnak eddig hosszú éveken keresztül nem állt szándékában gondoskodni az ingatlanon lévő romos felépítmények elbontásáról, illetve a terület rendbetételéről.

Maga az ingatlan és környezete továbbra helyi jelentőségű természetvédelmi területként van nyilvántartva, mivel a sokévi használaton kívüliség miatt ma már számos védett növény- és állatfaj számára jelent biztos élőhelyet.

Érdekes, hogy az építési szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztés-csomagban olyan szakértői vélemény is szerepel, amely szerint:

“A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 42. § (1) bekezdés szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése. A Tvt. 42.§ (2) bekezdése szerint pedig gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről…Az érintett területen a leromlott állapotú épületek elbontása természet- és tájvédelmi szempontból kedvező lenne.”

Ennek ellenére az övezeti besorolás megváltoztatásának szándékát alátámasztó dokumentumban már az is szerepel, hogy a Mandulásban felépíteni kívánt lakópark infrastruktúrájának kialakítását a parkolóterület kijelölésével, a bekötőút kiszélesítésével, illetve új közműhálózatok (víz, villany, gáz) kiépítésével szükséges megoldani.

A tervek szerint a beruházás végén így nézne ki a 3 hektáros természetvédelmi terület

Ezek a műszaki feltételek azonban kizárólag a terület átminősítését követően teljesülhetnek, hiszen a lakópark építési munkálatainak megkezdéséhez az ingatlan jogi státuszát is “rendezni” kell, valamint a lakópark tervdokumentációját az átminősítési kérelemmel együtt – ellenőrzés és jóváhagyás céljából – szükséges lenne megküldeni az illetékes szakhatóságok felé. Erre egyelőre nem lesz szükség, hiszen az egykori Mandulás Kemping területére tervezett magán-beruházást az önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának tagjai 3-1 arányban elutasították a mai ülésen.

Kővári János (ÖPE-KDNP) önkormányzati képviselő a városfejlesztési bizottság tagjaként is tiltakozik a mecseki luxus-lakópark megépítése ellen, amelyről saját facebook oldalán számolt be:

“Breaking! A tiltakozásomat elfogadva a Mandulásban létesítendő lakópark ügyében a bizottság velem együtt 3 nem és egy igen szavazat mellett elutasította a magáncég kérelmét! Most Péterffy polgármesteré a döntés hogy a bizottság javaslata ellenére engedélyezi e a terület lakóparkká alakítását!”

És valóban, a pécsi Városfejlesztési Bizottság elutasító döntésével szemben a város polgármestere, Péterffy Attila ebben az ügyben is élhet a rendkívüli jogrend által rá ruházott jogkörével, és akár egy személyben hozhat támogató döntést a terület lakóövezetté történő átminősítéséről, amely jelentős értéknövekményt és milliárdos üzleti lehetőséget jelentene a szocialista érdekszféra által működtetett Amandula Kft-nek.

Borítókép: Marsovszky Balázs és Zuschlag János

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close