KiemeltKörnyezetvédelem

Egyedülálló kísérlet a méhpusztulások megelőzése érdekében

A Baranya Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatósága fontosnak tartja, hogy az elmúlt években országosan – így Baranyában is – tapasztalható méheltűnések, méhpusztulások okait feltárja, és hatékony szakmai támogatást nyújtson a méhészeknek e kedvezőtlen jelenségek megakadályozása, csökkentése érdekében. E célok elérését segítheti az az országosan egyedülálló kutatás, amelyhez a kormányhivatali szakemberek is csatlakoztak.

A méhpusztulást, -eltűnést kiváltó okok felderítése során felmerült, hogy a probléma forrása esetleg több – egyébként önmagában a méhekre nem veszélyes – növényvédő szer hatóanyagának a méhek környezetében való együttes megjelenése lehet. Ebből kiindulva a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Baranya Megyei Kormányhivatal és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egy eddig példa nélküli, közös kutatási projektet dolgozott ki. A kísérlet keretében kontrollált körülmények között – szabadföldön és laboratóriumban – vizsgálják a szakemberek négy különböző növényvédő szernek a méhekre gyakorolt együttes hatását.

A több elemből álló projekt szakmai koordinációját, a minták laboratóriumi vizsgálatát, az eredmények összesített értékelését, valamint a szabadföldi kísérlettel párhuzamosan folytatott laboratóriumi (ketreces etetéses) kísérletet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzi. A kísérlethez szükséges méhcsaládokat az Országos Magyar Méhészeti Egyesület biztosította, amelynek tagjai a méhek viselkedésével kapcsolatos adatrögzítések egy részét is elvégezték. A Baranya Megyei Kormányhivatal által előkészített és megvalósított szabadföldi vizsgálathoz szükséges őszi káposztarepce táblát a Szabadszentkirályi Zrt. bocsátotta rendelkezésre.

A Gerde település melletti területen – a Baranya Megyei Kormányhivatal szakmai felügyelete mellett – a kísérlet szántóföldi szakasza zajlott, amely májusban lezárult. Jelenleg is folyik az itt gyűjtött méh-, illetve repcevirágminták laboratóriumi vizsgálata, majd ezt követően kerül sor az ökotoxikológiai értékelésre, a kísérlet eredményeinek megállapítására. Ezek ismeretében lehet majd dönteni arról, hogy szükség van-e további vizsgálatokra, illetve intézkedésekre.

Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close