KiemeltKultúra

Horvát nyelvű karácsonyi szertartások Pécsen, tamburazenekarral

Blagoslovljen Božić!  Áldott Karácsonyt! így köszöntik egymást karácsonykor a horvát ajkú hívek, akik idén is anyanyelvükön tartott szentmisével ünnepelték a Megváltó születését.

Idén karácsonykor két egymást követő alkalommal vehettek részt horvát nyelvű szentmisén a horvát ajkú katolikusok Pécsett.

December 24-én este vigíliai szentmisét mutatott be Berecz Tibor, a székesegyház káplánja a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templomban, közismert nevén a dzsámiban. December 26-án, Szent Család vasárnapján pedig Barics Gábriel görcsönyi plébános celebrált ünnepi szentmisét a pécsi Szent Ferenc-templomban. A liturgiákon tamburazenekarral kísért horvát karácsonyi népi énekek csendültek fel.

A Pécsett élő horvát nemzetiségű katolikus hívek havi rendszerességgel gyűlnek össze a ferencese pécsi templomában, ahol rendszerint Barics Gábriel mutat be szentmisét horvát nyelven.

Az egyházmegye horvát ajkú katolikusai havi egy alkalommal hallgatnak szentmisét anyanyelvükön, általában a horvát naphoz kapcsolódóan vagy a templombúcsú ünnepnapján, például Kökényben, Kátolyban, Versenden, Nagykozárban. Szalántán a hónap első vasárnapján horvát, a második és a harmadik vasárnap kétnyelvű, Harkányban minden hónap utolsó péntekén, illetve a horvát nap alkalmával van horvát nyelvű szentmise.

A hívek nagyszámban látogatják a pécsi horvát miséket a ferences templomban, a Havihegyi Havas Boldogasszony-templomban és a máriagyűdi kegyhelyen. Emellett minden évben elzarándokolnak az anyaországi kegyhelyekre, valamint Međugorjéba is.

Legközelebb 2022. január 30-án, 16 órakor a ferencesek templomában mutatnak be horvát nyelven szentmisét Pécsett.

A pécsi és a Pécs környéki horvát nyelvű szentmisék megtartását a Pécsi Egyházmegye Horvát Referatúrája koordinálja.

 

Forrás: Pécsi Egyházmegye, Magyar Kurír

Címlapkép: Kollár Ákos

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close