ÉletmódKiemelt

KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY: ősztől ismét elindultak az állatasszisztált terápiák

A Kerek Világ Általános Iskolában 2020. március 16-a után, a COVID-19. vírusjárvány miatti digitális tanrendre való átállást követően az állatasszisztált terápiák átmenetileg szüneteltek, azonban a szeptemberi iskolakezdéssel egy időben újra elindulhattak.

A terápiák közvetlen célcsoportja továbbra is a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek csoportja, akiknek rendkívül korlátozottak a lehetőségeik arra nézve, hogy a világot megismerjék. Az állatasszisztált terápiák erre a közvetlen tapasztalatszerzésre adnak lehetőséget. Ezek a ló- és kutyaterápiás foglalkozások komplex módon járulnak hozzá a súlyosan-halmozottan sérült tanulóink fejlődéséhez fiziológiai, pszichés és szociális téren egyaránt. A terápiás alkalmak során az állatok jelenléte, mint társ motiválólag hat a gyermekekre. Emellett kedvezően befolyásolják a testséma, a testtudat kialakulását, a térérzékelést, a téri orientációsképességet, a nagymozgásokat, a finommotorikát, a taktilis- vizuális- és auditív érzékelést, észlelést, a figyelmi képességeket, de a kommunikációs késztetésekre is kedvezően hatnak. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a fentiek mellett ezek a játékos formában zajló terápiák nagy hatással bírnak a gyermekek személyiség fejlődésére is, hisz a sikerélmények által önbizalmuk, önértékelésük nő, magabiztosabbá, kiegyensúlyozottabbá válnak, életminőségük javul. A sikerélményen kívül a terápiás állattal való együttlét és együtt dolgozás lehetősége önmagában is motiválja a gyerekeket. A társállat mellett biztonságban érezhetik magukat, mégpedig azért, mert előítélet-mentes, feltétel nélküli elfogadásra számíthatnak tőle. Ez a gyerekek számára nagyon fontos helyzet.

Az állatasszisztált foglalkozások beépültek a gyermekek heti óratervébe, a terápiákat nagy várakozás előzi meg, lelkes örömmel vesznek részt ezeken az alkalmakon.

Az állat-asszisztált terápiás foglalkozások az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” című pályázat keretében valósuló meg.

Forrás: Kerek Világ Alapítvány

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close