KiemeltKultúra

Őri László: Baranya egy új, lendületes és sikeres korszak küszöbén áll

Jubileumi 25. Megyenapon adták át idén a Baranya Megyei Közgyűlés kitüntetéseit a Mohácsi Selyemgyár Kulturális Negyedben.

Idén 25 éve, hogy 1996-ban a Baranya Megyei Közgyűlés a Megye napjává nyilvánította október 10-ét.   Minden évben megünnepeljük újabbkori közigazgatásunk legelső közjogi aktusát, hogy I. Lipót király 1694. október 10-én új címerpecsétet adományozott Baranya vármegyének. A jeles gesztus a hódoltság után újjászerveződő vármegye területi és politikai egységének helyreállítását jelképezte, mely a megye önállóságának szempontjából alapvető fontosságúnak és hosszú távon is meghatározónak bizonyult.

Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy „elég nagyok az álmaink és vágyaink ahhoz, hogy semmi körülmény között ne mondjunk le róluk. Nem mondunk le álmainkról, nem mondunk le Baranya fejlesztéséről, településeink gyarapodásáról, és arról, hogy a baranyai emberek jobb minőségű életet élhessenek.” – mondta a megyei elnök.

Őri László emlékeztetett, hogy a térség gazdasági szempontból a rendszerváltás vesztesei közé tartozott. Baranya a 2000-res évekre az ország egyik leghátrányosabb térségének számított. A gazdasági depresszió a megyét évtizedekig elzárta a fejlődés lehetőségétől.

Fotó: Baranya Megyei Önkormányzat

A 2019-20-as év fordulópontot jelentett. A kormány térségünket érintő folyamatban lévő infrastrukturális beruházásai megteremtették a megyén belüli és a megyén kívüli nyitás lehetőségét, a kormányzati támogatásoknak köszönhetően a megye elindult a gazdasági fejlődés útján és Baranya újra bekapcsolódhat a régió, a Dunántúl, sőt az országhatáron túli települések gazdasági / kulturális vérkeringésébe.

A megyei elnök kiemelete a legfontosabb jelenleg is zajló beruházásokat. Az M6-os autópálya országhatárig terjedő szakaszának jelenleg is zajló építése, az M60 autóút első körben Szigetvárig tartó szakaszának megtervezése, a mohácsi közforgalmú kikötő építése, az elkövetkező évek vasúti fejlesztései, a Kaposvár és Pécs között terveink között szereplő 4 sávos autóút kiépítése, valamint a most induló fejlesztési időszak mintegy 84 milliárd forintos fejlesztési kerete mind azt célozzák, hogy Baranya a stagnálás évtizedei után végre a fejlődés pályájára kerüljön, mondta Őri László.

Őri László hozzátette „azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen meg bennünk a kellő alázat, az előttünk álló feladatokhoz legyen elég erőnk, kitartásunk, bölcsességünk, türelmünk. Csak rajtunk múlik, hogy a megnyíló lehetőségeinkkel hogyan élünk” – zárta gondolatait a megyei elnök.

Fotó: Baranya Megyei Önkormányzat

A Megyenapi Közgyűlésen az alábbi díjak kerültek átadásra:

Több éves szokásnak megfelelően a megye napján került sor a Baranya Megyei Mérnöki Kamara által évenként odaítélt kitüntetés, „AZ ÉV ARANYGYŰRŰS MÉRNÖKE” díj átadására, amellyel elismerik a kiváló szakmai teljesítményeket, kiemelkedő műszaki-innovatív eredményeket.

Az idén a Baranya Megyei Mérnöki Kamara DEGRÉ ANDRÁS okleveles vegyészmérnököt, a Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának elnökét választotta 2021. év aranygyűrűs mérnökének. Degré András, aki okleveles vegyészmérnök, okleveles környezetvédelmi szakmérnök és közgazdasági szakokleveles mérnök, a többévtizedes szakmai tevékenységével hozzájárult Baranya megye vízbázisának védelméhez, az ivóvíz és szennyvíz tisztítási technikák fejlesztéséhez. Megszervezte a megyében a víz és szennyvízkémiai és biológiai laboratórium működését. E témakörben jelentős a szakirodalmi munkássága. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara megalapítása óta a Felügyelő Bizottság elnöke. 

Dr. Őri László a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke kitüntető díjban részesítette idén Czukor Antal nyugalmazott villamosmérnököt, az 1956-os Szövetség Baranya Megyei Elnökét az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméiért, a polgári Magyarország megvalósításáért kifejtett hazafias helytállásért és a közösségért végzett tevékenységének elismeréséül.

Elnöki Kitüntető Díjban részesült Konkoly Zsófia paralimpiai bajnok, a 2021. évi tokiói paralimpián a női 100 méteres pillangóúszásban szerzett bajnoki címért, valamint a női 400 méteres gyors- és 200 méteres vegyes úszásban elért ezüstérmes második helyezésekért, a kimagasló, példamutató személyes teljesítményéért.

Elnöki Kitüntető Díjban részesült Nádoriné dr. Rohi Éva, Siklós Város Önkormányzatának jegyzője a közigazgatásban eltöltött több évtizedes munkája, kimagasló szakmai tevékenysége, példamutató köztisztviselői életpályája elismeréséül.

Elnöki Kitüntető Díjban részesült Dr. Rózsai Barnabás egyetemi adjunktus, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekklinika Intenzív osztályának vezetője, az orvosi szolgálatban eltöltött több évtizedes gyógyító tevékenysége és magas szintű szakmai, a gyermekek életének megmentése érdekében végzett intézeti munkájának elismeréséül.

Dr. Őri László a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke kitüntető díjban részesítette Sztipanov Szlobodánnét, a Mohácsi Szerb Önkormányzat elnökhelyettesét a szerb nemzeti hagyományok ápolása terén és a mohácsi szerb közösség kulturális életében, érdekképviseletében végzett több évtizedes munkája, valamint a helyi nemzetiségek gyümölcsöző együttélése érdekében kifejtett közösségépítő tevékenységének elismeréséül.

Elnöki Kitüntető Díjban részesült dr. Virág Orsolya Mária, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága Főosztályvezetője, az adóigazgatásban eltöltött több évtizedes közigazgatási szolgálata és magas szintű, ügyfélközpontú szakmai tevékenysége, példamutató köztisztviselői életpályája elismeréséül.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Koltai Péter díjat adományozott Horváth Milán 11. osztályos gimnáziumi tanuló részére a kiemelkedő matematikai és informatikai tanulmányinak, az országos és nemzetközi versenyeken elért kiváló eredményeinek, valamint a pandémia idején a digitális oktatás során országosan alkalmazott „Mattino” matematika gyakorló program tervezésének és fejlesztésének elismeréséül.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzetiségekért díjat adományozott Barics Arnoldnak, a Kozármislenyi Horvát Önkormányzat elnökének a horvát nemzetiség kulturális örökségének ápolása és a helyi horvát közösség életének szervezése terén nyújtott kiemelkedő közéleti tevékenységéért.

Közrend-Közbiztonság díjat adományozott idén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye településeinek és lakosságának védelme érdekében a közrend, közbiztonság területén nyújtott kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenységének, valamint több évtizedes példamutató szolgálatának elismeréséül Mácsai Antal tűzoltó ezredesnek, tűzoltósági főtanácsosnak, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének.

Kulturális, Művészeti és Sajtó díjat adományozott a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szatyor Győző Kós Károly díjas népi iparművésznek, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának, a Baranya Megyei Értéktár alapító elnökének a megye és különösen is az Ormánság népművészetét, hagyományait megidéző gazdag alkotói életművéért, kultúraszervezői és közéleti tevékenységéért.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye gazdaságának és turizmusának a fejlesztése és a területi munkahelyteremtés érdekében kifejtett eredményes tevékenységének elismeréséül Baranya Fejlődéséért kitüntető díjat adományozott Kollár Lászlónak, a bikali Élménybirtok megálmodójának és létrehozójának.

Egészséges Baranyáért díjat kapott dr. Princz János háziorvos, a háziorvosok megyei kollegiális vezetője, aki a Praktizáló Orvosok Szövetsége alelnöke és egyben a Baranya Megyei Szervezet elnöke is. A kitüntetést a baranyai háziorvosok pandémia elleni oltási feladatainak koordinálása, a háziorvosi ügyeleti rendszer szervezése, és a népegészségügy terén végzett megelőző és oktatói tevékenységének elismeréséért adományozta a Megyei Közgyűlés.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 102/2021. (IX.23.) számú határozatával Pro Comitatu Baranya kitüntető díjban részesíti a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Koronavírus Ellátó Központ szakdolgozói, ápolói közösségét a pandémia leküzdése terén nyújtott gyógyító-ellátó, megelőző tevékenységéért, a közösség érdekében végzett áldozatos közszolgálatáért.

Idén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 102/2021. (IX.23.) számú határozatával Baranya Díszpolgára címet adományozott Dr. Andrásfalvy Bertalan professor emeritus, Széchenyi-díjas néprajzkutatónak, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék alapító tanszékvezetőjének, az első szabadon választott kormány művelődési és közoktatási miniszterének, a magyar néprajzkutatás terén nyújtott tudományos életművéért, a magyar nemzeti identitás megerősítését szolgáló oktatói, közművelődés- és kultúraszervezői munkásságáért, valamint a polgári Magyarországért vállalt közéleti tevékenységéért.

Baranya Megyei Önkormányzat közleménye és címlapképe

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close