EgyébKiemelt

Pénteken ismét bíróság elé áll Vicze Csilla és Péterffy Attila

A pénteki tárgyaláson akár ítéletet is hozhat a Törvényszék.

Pécs polgármestere 2020. februárjábanjó hírnevének megsértése” és közel egy év pereskedés után a januári keresetmódosítása óta most már becsületének megsértése miatt is” indított személyiségi jogainak megsértése miatt eljárást a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivője Dr. Vicze Csilla ellen. Felperes a keresetmódosítás során az 500.000,-Ft sérelemdíj követelésétől elállt, érezve ennek megalapozatlanságát, mert ahogy ő is elimerte anyagi kára nem keletkezett.

Péterffy Attila a bíróságon legutóbb előadta, hogy ha Vicze Csilla nem nyilatkozott volna, akkor

”Még nagyobb arányban választották volna meg:” Nem értjük, hogy ennek miért van jelentősége, miért jelent személyiségjogsértést. (akkor „még” jobb polgármester lenne?)

Az volt bántó felperes számára valójában, hogy a szóvivő szerint az erőműben  évi 420.000 tonna fa elégetése káros hatással van környék erdeire, a környezetre. Péterffy emiatt azt állítja, hogy környezetkárosítás azaz bűncselekmány elkövetésével vádolta meg Vicze Csilla, amely vád álláspontunk szerint  alaptalan. Mi mást is mondhatna egy környezetvédelmi mozgalom szóvivője, mint hogy ilyen nagymennyiségű fa elégetése káros a környezetre???

Vicze Csilla alperesként örül, hogy a perben végre előadhatja állápontját, megvédheti igazát: Állításai valós tényeken alapultak, közéleti, környezetvédelmi kérdésben értékítéletet tartalmaztak, amelyek a vélemény-alkotás logikájának megfeleltek, nem Péterffy Attila magánéletével kapcsolatos bántó, megalázó közlés volt, hanem a polgármester-jelölt szakmai múltjáról mint közéleti kérdésről való vélemény.

A CMM, környezetvédő mozgalom, s álláspontja szerint az a tehcnológia rossz: a hőerőműben a régióból származó óriási mennyiségű FA-és faipari melléktermékelégetéséből villamos energiát állítanak elő 25%-30%- os hatásfokkal (a hő csupán melléktermék.)

Tény, hogy alperesnek semmiféle személyes politikai céljai nem voltak, a választáson nem indult, egyéni érdekek nem vezették. Péterffy Attilának polgármesterjelöltként viszont fájt a kritika, amit nem bír elviselni, ezért jogkövetkezményért kiállt.

Vicze Csilla álláspontja szerint Péterffy Attilával, a közfeladatot gyakorló személlyel szemben a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadsága kisebb mértékben korlátozható, nagyobb mértékű tűrési kötelezettsége van a közszereplőnek. A társadalmi, politikai viták szabadsága és sokszínűsége nélkül nincs demokratikus közvélemény, nincs demokratikus jogállam. Jelen ügyben lényeges körülmény, hogy az egyik oldalon egy civil áll hatalmi helyzet nélkül, míg a másik oldalon több párt teljes szervezeti hátterével, támogatottságával. A civil kontroll megengedettsége a probléma feltárása érdekében a közélet természetes része  és közszereplő kontrolljának törvényes formája. Ennek

korlátozása nagyobb társadalmi hátrányt jelentene, mint a közszereplő vélt vagy valós személyiségi jogainak a védelme. Felperes nem érzi sajátjának Bibó István gondolatát:  „Demokratának lenni annyit jelent, hogy nem félni a véleményektől.”

Tény, hogy öt éven át szervezett a CMM és a CZM (Civilek a Zengőért Mozgalom) együtt biomassza fórumokat a Mecsek, Pécs tüdejének védelme érdekében. Az egész nagyvilágban a felelőtlen erdőpusztítás klímaváltozáshoz, ökológiai katasztrófához vezet, a CMM-CZM célja itt helyben, Baranyában az erdők megvédése!

Ezért a célért Vicze Csilla végsőkig elmegy jogi úton is!

Civilek a Mecsekért Mozgalom közleménye

Tags

Továbbiak a témában...

Back to top button
Close